SNPI

דוחות

תאריך: 22.03.23

מחברים: אהרון גפן, אסף פתיר, זיו בראל ועידו מייבום

תאריך: 07.03.23

מחברים: עידו מייבום ועינב ארליך

עריכה: ים עתיר וליטל שוורץ

תאריך: 21.02.23

מחברים: דני בירן טל רוזן-צבי ועידו מייבום

תאריך: 10.01.23

מחברים: ערן איגלניק, אסף פתיר, שרון כינורי ואנגלינה יוסים

תאריך: 27.10.22

מחברים: אסף פתיר וערן איגלניק, מכון המדיניות והמחקר

עורך: אורי גבאי, מכון המדיניות והמחקר

תאריך: 22.9.22

מחברים: ד״ר מאיה שטאון, מכון המדיניות והמחקר

רו"ח גיא לקן, רשות ההון, ביטוח וחסכון

תאריך: 16.9.22

מחברים: מכון המחקר והמדיניות, חסוב, רשות החדשנות

תאריך: 11.7.22

מחברים: עינב ארליך, ניר דר, ד"ר אסף פתיר ואורי גבאי, מכון המדיניות והמחקר, וד"ר אסף קובו, רשות החדשנות

תאריך: 7.4.22

מחברים: ערן איגלניק, ד"ר אסף פתיר ואורי גבאי, מכון המדיניות והמחקר

עורכים: ד"ר אסף קובו ואליאור בלייח, רשות החדשנות

מאמרים

תאריך: 8.8.22

מחבר: ים עתיר, ראש תחום מדיניות ציבורית

תאריך: 15.7.22

i24NEWSיו"ר משותף פרופ' יוג'ין קנדל מתראיין ב

תאריך: 26.6.22

מחבר: אורי גבאי, מנכ"ל

תאריך: 28.4.22

מחבר: אורי גבאי, מנכ"ל

הרשמו לרשימת התפוצה

הרשמו וקבלו ראשונים את הפרסומים שלנו ישירות למייל